چرا قرآن می‌گوید جهنم نعمت است؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید