پژمان جمشیدی: فحش‌هایی که برای بازی در تئاتر دادند از علی پروین نخورده

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید