مبتلایان به ایدز نیازمند حمایت جامعه هستند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید