ضرب المثل سر و کیسه کردن

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید