ضرب المثل بز اخفش

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید