ضرب المثل بره کشان است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید