ضرب المثل از کوره در رفت

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید