سحر قریشی اعتراض خود را نسبت به گرفتن سیمرغ اعلام کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید