زد که زد خوب کرد که زد (داستان ضرب المثل)

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید