در دین اسلام طرفداری از زن بیشتر است یا مرد؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید