بهبود تایپ فارسی و انگلیسی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید