آیا علی کریمی در جام جهانی حضور دارد؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید