آیا درست است که شیعیان امام علی(ع) بدون حساب و کتاب وارد بهشت می شوند؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید