آیا جلوی عطسه را گرفتن صحیح است یا خیر؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید